Limon Tour
Driver
Tranzito

(097) 844 44 51

 office-oon@ukr.net

Наш адрес: 

21021, г. Винница,

проспект Юности 18

 

Вы здесь: Главная Статьи Коментар до статті «Державне бюро розслідувань»

Партнеры

Коментар до статті «Державне бюро розслідувань»

 

Коментар до статті «Державне бюро розслідувань»

Аналізуючи Проект Закону « Про державне бюро розслідувань України» можна сказати наступне: що Державне бюро розслідувань (надалі – ДБР) — правоохоронний орган України, який є органом досудового розслідування (поряд з ОВС, СБУ, Податковою службою) до компетенції якого будуть включенні повноваження, щодо розслідування кримінальний справ, в яких фігурують правоохоронці, судді та службовці найвищого рангу.

ДБР буде призначатися президентом, але він буде підзвітний Верховній Раді України. Така позиція на мою думку закладена для того, щоб не було можливості диктату ні з боку президента, ні з боку Верховної Ради та дає можливість без будь – якого тиску розслідувати будь-які справи, які будуть стосуватися найвищих чиновників держави. Нагляд за додержанням законності під час проведення ДБР досудового розслідування здійснюють виключно «визначені Генеральним прокурором України прокурори».

Згідно чинного Кримінального процесуального Кодексу України органами ДБР є органами досудового розслідування тобто органи, що здійснюють дізнання і досудове слідство. Службові особи слідчих підрозділів ДБР є слідчими. Вони здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1 — 3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.

На ДБР покладається:

ü захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;

ü забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення відповідно до законодавства України досудового розслідування у підслідних йому кримінальних правопорушеннях;

ü адміністративне провадження у справах, пов'язаних з корупційними правопорушеннями;

ü участь у межах своєї компетенції у реалізації державної кримінальної політики, розроблення пропозицій щодо правового регулювання у сфері правоохоронної діяльності;

ü здійснення у межах компетенції міжнародно-правового співробітництва у сфері досудового розслідування.

 До повноважень ДБР відносяться:

ü провадити адміністративне провадження у справах, пов'язаних з корупційними правопорушеннями;

ü проводити в установленому законом порядку перевірки фінансово-господарської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

ü витребовувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, документи про операції, рахунки, вклади, угоди тощо;

ü опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, вилучати предмети і документи.

Також після набрання чинності Законом України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року (тобто з 1 січня 2014 р.), слідчі органів ДБР здійснюватимуть досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених:

ü Президентом України, членами Кабінету Міністрів України, першими заступниками та заступниками міністрів;

ü народними депутатами України;

ü Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

ü Головою Національного банку України, його першим заступником чи заступником;

ü членом Ради національної безпеки і оборони України;

ü суддею чи працівником правоохоронного органу;

ü службовими особами, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, IV-1;

ü Київським міським головою, головами обласних рад та Севастопольським міським головою;

ü Сімферопольським міським головою, міськими (міст — обласних центрів) головами; заступниками голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступником міського голови — секретарем Київської міської ради.

          Отже підсумовуючи вищевикладене моєю суб’єктивною точкою зору є те, що зі  створенням правоохоронного органу, а саме: Державного бюро розслідувань України має суттєво зменшитись корумпованість в Державі та зловживання службовим становищем чиновників країни, для вирішення «особистих питань».

 

Огородник Олег Миколайович

Практикуючий юрист

«Приватна юридична практика»

http://advokat-oon.com.ua/

засоби зв’язку: 097-000-87-99

офіс 044-599-39-07

 

 

Brown Blue Orange