Limon Tour
Driver
Tranzito

(097) 844 44 51

 office-oon@ukr.net

Наш адрес: 

21021, г. Винница,

проспект Юности 18

 

Вы здесь: Главная Статьи Практика ведення бізнесу в Україні

Партнеры

Практика ведення бізнесу в Україні

 Як відомо, корпоративне право – підгалузь господарського права, сукупність юридичних норм, що регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльності. а також порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб різних організаційно-правих форм. Корпоративне право як окрема галузь права виникло на Заході, зокрема в Сполучених Штатах Америки, з метою об'єднати в собі норми, що регулюють процедури створення, реорганізації і ліквідації компаній, порядок проведення операцій з корпоративними правами (частками, паями, акціями тощо), а також механізми взаємодії різних внутрішньокорпоративних органів.

Для України корпоративне право є досить новою тенденцією в сучасній юриспруденції. Ця галузь права набуває все більшої актуальності, а спеціалізація юристів по корпоративному праву стає дедалі престижнішою.

Тобто, з кожним роком веденнябізнесу в Україні стає більш популярним. Багато бізнесменів, звертаються до юридичних фірм за консультацією, з питань, що стосуються корпоративного права. Їм цікаво дізнатися, як зареєструвати компанію, яка організаційно-правова форма вигідна, які є права в акціонерів, тощо. Тож давайте, розглянемо переваги та недоліки організаційно-правових форм субєктів господарювання.

Найпростішою формою відкриття власного бізнесу є реєстрація громадянина України, фізичною особою – підприємцем - надалі ФОП. Ведення такого бізнесу є нескладним тому, що реєстрація ФОП проводиться за місцем «прописки» фізичної особи, також не обов’язково працювати з печаткою і ведення бухгалтерського обліку є спрощеним. А основним недоліком є те, що ФОП несе відповідальність усім своїм майном.

Найпоширенішою і найпрестижнішою організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю. Переваги ТОВ в тому, що: члени товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, збитки пропорційні вартості їх вкладів;можливість формування Статутного капіталу майном; спрощена система управління підприємством.

В принципі, заснування Товариства з обмеженою відповідальністю і Приватного підприємства (ТОВ, ПП) є однаковими в порядку державної реєстрації, але відрізняються один від одного відповідальністю засновників даних юридичних осіб та рядом ознак.

Перевагою приватного підприємства є можливість одноособового прийняття рішень та розподілу прибутку, відсутність необхідності у формуванні статутного капіталу, найпростіша серед інших юридичних осіб процедура заснування. Недоліком приватного підприємства є те, що засновник відповідає особистою власністю перед кредиторами.

Юридичні особи можуть реєструватись за місцем «прописки» засновників, але їхня діяльність обов’язково повинна проводитись з місця, яке було занесено до ЄДРПОУ.

Якщо підприємство має необхідність у прийнятті на роботу персоналу, потрібно орендувати або купувати приміщення та зареєструвати юридичну особу за податковою (юридичною) адресою.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ( згідно Податкового кодексу України п.45.2, ст.45).

З кожним роком в Україні створються умови для спрощення ведення, реєстрації та внесення змін відомостей до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ, (ЄДРПОУ) юридичних осіб та фізичних – осіб підприємців.

Раніше при реєстрації та внесення відомостей до ЄДРПОУ потрібно було отримувати відповідні довідки про постановку на облік суб’єктів господарювання у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України. Невдовзі, 17 грудня 2012 року набрав чинності Закон України № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (далі – Закон № 4839-VI), яким внесено зміни до Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування";

4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", яким, зокрема, внесено зміни до пункту 64.1 статті 64, пункту 64.3 статті 64, пункту 65.5 статті 65 та пункту 69.1 статті 69 Податкового кодексу України (зазначені зміни набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Основною метою зазначених Законів є завершення принципу "єдиного вікна" при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України шляхом запровадження єдиного документу, а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, буде надсилатися (видаватися) юридичній особі або фізичній особі–підприємцю державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб– підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". Вона використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку.

Враховуючи вищевикладене, можна дати деякі поради майбутнім суб’єктам господарювання: якщо підприємець починає здійснювати діяльність, йому варто зареєструватися як фізична особа платник єдиного податку.

Якщо майбутня діяльність підприємця може супроводжуватися комерційними ризиками, то йому варто реєструвати юридичну особу (ПП або ТОВ).

Щодо заснування Приватного підприємства та Товариства з обмеженою відповідальністю, потрібно враховувати різницю в розмірі статутного капіталу та наявностьта відсутность партнерів. Якщо Ви хочете бути єдиним власником підприємства, працювати один і не збираєтесь мати партнерів,то найкраще для вас реєструвати Приватне підприємство. Якщо ж бізнес будуть вести декілька партнерів, то краще обирати Товариство з обмеженою відповідальністю, це дозволить Вам чітко розмежувати сферу вашої співпраці, відповідальності та отримання прибутків.

Brown Blue Orange