Limon Tour
Driver
Tranzito

(097) 844 44 51

 office-oon@ukr.net

Наш адрес: 

21021, г. Винница,

проспект Юности 18

 

Вы здесь: Главная Статьи Корпоративні спори в господарських судах. Судова практика

Партнеры

Юридичний бізнес та юридична професія

Поняття юрист походить (від лат. Jus - право) - фахівець з правознавства, юридичних наук; практичний діяч у галузі права. Першими юристами можна назвати римських жерців - понтифіків.

 

Колегія понтифіків (лат. CollegiumPontificum) - у Стародавньому Римі - вищий жрецький інститут царського і республіканського періоду, очолювався Великим понтифіком, який до III в. до н. е.. вибирався з її членів. У Колегії зосереджувалося знання та зберігання сакрального права (iuspontificium), вироблялися правила його тлумачення (commentariipontificum), велися записи юридичних прецедентів і давалися компетентні юридичні поради.

Спочатку в Колегії було 5 понтифіків, після Сулли - 15, після Цезаря - 16. Загальним обов'язком понтифіків було збереження релігійної балансу (pax deorum), тобто видимо приділення рівній мірі шанування кожного бога.

Зараз поняття «юрист» об'єднує всіх людей, що займаються різнорідною професійною юридичною діяльністю. А також юрист — це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв'язанні юридичних проблем в ім'я захисту прав і законних інтересів громадян.

На даний час Україна намагається йти шляхом дотримання законодавства, і тому все більшою популярністю користуються останнім часом юридичні послуги. Природно, що в правовій державі, яку ми сьогодні будуємо, людина має відчувати себе захищеним. За таких умов кожен повинен знати і вміти захищати хоча б деякі свої права.

Знання і розуміння законів - це не тільки знання своїх прав і обов'язків, але і гарантія впевненості в прийнятті життєво важливих рішень.

Юристи допомогають у вирішенні різноманітних проблемних життєвих ситуацій і захищають права та інтереси громадян України, а також в найкоротші терміни знаходять різні стандартні та нестандартні правові рішення, спрямовані на забезпечення успіху у справах, які вони ведуть.

У роботі юриста завжди роблять ставку на грамотність, сумлінність, досвід. Основними принципами діяльності в юридичній сфері є професіоналізм, орієнтованість на позитивний результат, впевненість у своїй правовій позиції, творчий підхід до кожної справи і кожного проекту, сумлінне ставлення до своїх обоязків і чітке бачення шляхів для їх виконання та вирішення.

Щодо юридичного бізнесу він має свою специфіку. Його не можна порівняти з якимось торговим підприємством, де керівник може дозволити собі відійти від справ і виконувати виключно управлінську функцію і зовсім не вникати в робочі процеси. В юридичному бізнесі зовсім навпаки, юрист повинен безпосередньо приймати участь в своїй діяльності.

На сьогоднішній день існує велика конкуренція серед юридичної професії. Оскільки юристів багато основний акцент клієнта при виборі юриста або юридичної фірми робиться на професіоналізм, визнання колег та клієнтів, щоб вони володіли широкими знаннями в галузі юриспруденції, ведення бізнесу, психології, економіки підприємств,тощо.

На ринку представлені різні види юридичних фірм, які найчастіше працюють на підставі партнерства юристів. Важливо відзначити, що в юридичних фірмах чітко побудована службова ієрархія. Але в кожній конкретній юричній фірмі рівні юристів розподілені по різному. Наприклад: ця категорія фахівців поділяється на такі рівні, а саме: молодші юристи, юристи, старші юристи, партнери.

Партнером може стати будь-який юрист фірми, якщо він відповідає її високим стандартам і вимогам. Це повинен бути професіонал з практичним досвідом, відмінними аналітичними та організаторськими здібностями. Він повинен володіти лідерськими якостями, умінням і бажанням керувати людьми. І що дуже важливо - володіти навичками щодо залучення клієнтів і вибудовування з ними взаємин, що набувають практичним шляхом «проб і помилок». Завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, постійна робота над собою, безперервне особистісний та професійний розвиток - ось базові компоненти, необхідні для просування по кар'єрних сходах в юридичному бізнесі. Також, що для успішної кар'єри важливо вміти уживатися в колективі дуже різних особистостей, знаходити компроміс у складній ситуації, але при цьому відстоювати свою точку зору, якщо дійсно впевнений у своїй правоті. В середньому шлях по карєрних сходинках від молошого юриста до партнера приблизно складає 5 – 7 років.

Отже, юридичну роботу здійснюють тисячі уповноважених на те спеціалістів, які виконують значну кількість юридично значущих дій, вирішують щоденно десятки та сотні тисяч юридичних справ. Це не просто величезна армія спеціалістів, це окрема сфера соціальної діяльності, в якій вирішуються життєво важливі інтереси, задовольняються потреби. Всеосяжний характер та значущість цієї сфери для суспільства передбачають наявність значної кількості спеціальностей в межах юридичної професії. Це відповідно створює широкі можливості для реалізації своїх здібностей та творчого потенціалу багатьох суб'єктів.

Brown Blue Orange